Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμβουλευτική - Τεχνική Υποστήριξη

  • Βασικές Δεξιότητες Χρήσης συσκευών Tablet - Laptop
  • Χρήση εφαρμογών Κοινωνικών δικτύων
  • Χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πληρωμών
  • Ηλεκτρονικές Αγορές με το tablet
  • Χρήση εφαρμογών Multimedia (Φωτογραφίες και βίντεο)
  • Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου - ασφάλεια (συνολικά)

Επάνω